InstrumentTeam AS Home Forespørr

Elektrisk Energi

InstrummentTeam AS har et stort utvalg av instrumenter for å måle elektrisk energi og nettverks parametre.

Måling av energi kan være praktisk for å kartlegge energi behov. det kan være for å dele strøm regninger eller for å overvåke spesielle forbrukere for deres energi bruk.

Elektrisk energi og nettverksparametre kan måles direkte eller ved hjelp av strømtrafo

Ved direkte måling kobles strømmen gjenom måleren. Dette er ofte den enkleste måten å måle på, men begrenser seg oppad til 63A

Ved indirekte måling føres strøn ledningene igjennom en trafo, denne trafoen gir signal til instrumentet. Dette prinsippet passer best for store strømmer.

Måle Instrumenter

Viser og videreformidler måledata enten som analoge, digitale eller bus signaler

Måle Trafo

Brukes som inngangs signal til måle instrument, spesielt for store strømmer