InstrumentTeam AS Home Forespørr

Kontaktløse Nivåmålere

Honeywell SmartLine serie SLG 700
Fine JTR Radar nivå transmitter
Fine EAX Ultrasonisk nivå transmitter
PIL (Honeywell), Serie P43, Ultrasoniske nivå transmitter
JFR
Spesifikasjoner:
Spesifikasjoner

Generelt

JFR-serien er en produktlinje som sender ut radarbølger for bruk av måling av væsker og faststoff i tanker, kasser og siloer. Disse radarnivåtransmitterne er designet for å fungere på enten 10GHz eller 26GHz og bruker FMCW (frekvensmodulert kontinuerlig bølgen) radarteknologi. En FMCW radarnivå sender sender ut et høyfrekvent signal via en antenne mot materialoverflaten. En del av radarenergien reflekteres fra materialoverflaten tilbake til radarnivå-senderen ved en viss tidsforsinkelse. Forskjellen i frekvens mellom det sendte signalet og det mottatte signalet er direkte relatert til avstanden som måles av radarnivåtransmitteren. Denne frekvensforskjellen blir behandlet av elektronikken. Resultatet er at lineariteten og nøyaktigheten til målingen utført av JFR-radarnivåtransmitteren er utmerket, med en feilhastighet så lav som bare ± 0,197 ″ (5 mm).

Tekniske data

Måleområdet:

Opp til 70 meter

Nøyaktighet:

±3 mm

Utgangsignal:

4-20mA, Modbus RS-485

Kapslingsgrad:

IP67

Applikasjoner

Kontaktløs nivåmåleren passer best i høye tanker for nivå kotroll av pumper og annet pross utstyr, samt nøyaktig måling av tankes nivå.