InstrumentTeam AS Home Forespørr

Nivå Transmittere

Denne siden viser et utvalg av våre nivå transmittere basert på flere forskjellige måleprinsipper

Godkjenninger og protokoller:
Spesifikasjoner:
Sosiale medier:

Generelt

Med "best-i-klassen" ytelse, modulære konstruksjon, en avansert skjerm og de beste integreringsfunksjoner, SmartLine® nivå transmittere levere totalverdi på tvers av hele anlegget livssyklus ved å hjelpe brukerne:

SmartLine ST 800 transmitter tilbyr følgende egenskaper:

Honeywell tilbyr Smart nivå appilkasjon og valideringsverktøyet som hjelper brukerne å bestemme den optimale måleløsning for sin applikasjon.

Tekniske data

Måleområdet:

0,4 til 50 m

Nøyaktighet:

±3 mm eller 0,03%, den som er størst

Resolution:

±1 mm (0.04 inch)

Utgangssignal:

4-20 mA / HART® / FOUNDATION™ Fieldbus. Alle protokoller kan kobles uavhengig av polaritet.

Probe:

Rod / Wire / Coax

SIL:

SIL2/3 er standard

Kapslingsgrad:

IP66 / IP67

Material hus:

Form støpt aluminium legering med epoksymaling, / AISI 316 SS som opsjon

Applikasjoner

SmartLine nivå transmitter bruker guidet bølgeradar (GWR) teknologi og kan måle nivået av et bredt spekter av flytende produkter på et stort utvalg av innretninger innen de angitte trykk- og temperaturområde. Den kan bli satt på blandetanker , destillasjonskolonner, prosesstanker, separatorer, solide siloer (inventar) og lagertanker. Det krever ikke kalibrering eller igangkjøring ved installasjon, og transmitteren kan måle væske grensesnitt med eller uten en luftspalte.

Godkjenninger og protokoller:
Spesifikasjoner:

Generelt

Høy frekvente signaler blir sent ned i tanken og tidsforsinkelsen indikerer nivået

Fine JFR FMCW Radar nivå transmitter tilbyr følgende egenskaper:

Tekniske data

Måleområdet:

Opp til 30 meter

Nøyaktighet:

±0,2 mm

Utgangsignal:

4-20 mA

Kapslingsgrad:

IP67

Applikasjoner

Passer for væske og graniat

Ultrasoniske Nivåmålere

Godkjenninger og protokoller:
Spesifikasjoner:
 

Generelt

Ultrasonisk nivå transmitter er rimelig og enkel å montere.

Fine EA /ZMICROFLEX C Ultrasonisk nivå transmitter tilbyr følgende egenskaper:

Tekniske data

Måleområdet:

Nøyaktighet:

Utgangsignal:

Kapslingsgrad:

2 - 30 meter

±0,25%

4-20 mA / bryter

IP65

Applikasjoner

Passer for væske og graniat

Spesifikasjoner:

Generelt

Dette er en PIL (Honeywell) serie ultrasoniske nivå målere hvor området settes enkelt ved hjelp av kabelen.

Tekniske data

Min måleområdet:

Maks måleområdet:

Nøyaktighet:

Utgangsignal:

Konfigurering

Kapslingsgrad:

Material hus:

Elektrisk tilkobling:

25-200 mm

600-6000 mm

0,5%

4-20 mA / 0-10V / 1-2 halvleder brytere

Ved hjelp av kabelen

IP 67

Rustfritt stål / plastikk

Kabel / kontakt

Applikasjoner

Enkel kontaktløs måling av væsker og tørrstoff

Væsketrykk Nivåmålere

Godkjenninger og protokoller:
Spesifikasjoner:
Sosiale medier:

Generelt

Honeywell's SmartLine ST 800 er en oppgradert versjon av Honeywell ST3000 100 serie og er med sannsynligvis den beste transmitteren på markedet. Transmitteren møter alle krav til ytelse, stabilitet, pålitelighet og måle område. Den har et innovativ modulær oppbygning som muliggjør ombygging i feltet.

SmartLine ST 800 transmitter tilbyr følgende egenskaper:

Tekniske data

Min måleområdet:

Maks måleområdet:

Nøyaktighet:

Stabilitet:

Responstid:

Utgangsignal:

.

Sensor:

SIL:

Kapslingsgrad:

Material hus:

4 mbar

7 bar

0,05%

0,015% URL per år for fem år

70 ms

4-20 mA / HART® / DE / FOUNDATION™ Fieldbus / Profibus. Alle protokoller kan kobles uavhengig av polaritet.

Piezoresitive

SIL2/3 er standard

IP66 / IP67

Form støpt aluminium legering med epoksymaling, / AISI 316 SS som opsjon

Applikasjoner

Måleprinsippet baserer seg på å måle vekten av væske høyden. Flens montering er praktisk og det gjør det også mulig å utstyre transmitteren med en stor membran som gir nøyaktig måling også på lave trykk. For trykk satte tanker føres topp trykket i tubing ned til transmitteren LP side, for å balansere transmitteren slik at kun væske høyden blir målt. Transmitteren kan brukes for alle nivå applikasjoner hvor det er mulig å montere på flens ,og hvor tettheten på væsken er konstant.

Godkjenninger og protokoller:
/**/
Spesifikasjoner:
Sosiale medier:

Generelt

Honeywell's SmartLine ST 800 er en oppgradert versjon av Honeywell ST3000 100 serie og er med sannsynligvis den beste transmitteren på markedet. Transmitteren møter alle krav til ytelse, stabilitet, pålitelighet og måle område. Den har et innovativ modulær oppbygning som muliggjør ombygging i feltet.

SmartLine ST 800 transmitter tilbyr følgende egenskaper:

Tekniske data

Min måleområdet:

Maks måleområdet:

Nøyaktighet:

Stabilitet:

Responstid:

Utgangsignal:

.

Sensor:

SIL:

Kapslingsgrad:

Material hus:

62 mbar

35 bar

0,075%

0,015% URL per år for fem år

80 ms

4-20 mA / HART® / DE / FOUNDATION™ Fieldbus / Profibus. Alle protokoller kan kobles uavhengig av polaritet.

Piezoresitive

SIL2/3 er standard

IP66 / IP67

Form støpt aluminium legering med epoksymaling, / AISI 316 SS som opsjon

Applikasjoner

Måleprinsippet baserer seg på å måle differansen av trykket mellom sealene og gir med det et mål for væske nivået også på trykksatte tanker. Remote seales med fylte kapillarrør til transmitteren er anvendelig på aggressive medier, da prosess væsken ikke når transmittere, hin membranen er væskeberørt. Kapillarrør er et lukket system slik at en unngår problemer med kondensering, som kan forkomme i tubing. Flensene kan være store med store membraner som gir nøyaktig måling også på lave trykk. Transmitteren kan brukes for alle nivå applikasjoner hvor det er mulig å montere på flens, og hvor tettheten på væsken er konstant.

Spesifikasjoner:

Generelt

Transmitteren slippes ned i tanken, hvor den kan festes om ønskelig. Transmitteren vil da måle trykket av væske høyden over den. Modellen har liten termisk drift og lang tids stabilisering.

Tekniske data

Min måleområdet:

Maks måleområdet:

Nøyaktighet:

Utgangsignal:

Sensor:

Kapslingsgrad:

Elektrisk tilkobling:

SD-60: 0-100 mbar, SD-61: 0-600 mbar

0-25 bar

0,1% / 0,5%

4-20 mA / 0-20 mA / 0-10 V

Inntrukket

IP68

Kabel: PVC / PUR / FEP

Applikasjoner

Passer for nivå måling i vann, diesel olje og sjøvann.

Kapasitive Nivåmålere

Godkjenninger og protokoller:
Spesifikasjoner:

Generelt

Fine, EB RF kapasitiv nivå transmitter måler kapasitansen mellom føler og tankens metall vegger

Fine, EB RF kapasitiv nivå transmitter tilbyr følgende egenskaper:

Tekniske data

Måleområdet:

Nøyaktighet:

Utgangsignal:

Kapslingsgrad:

12 meter

6,35 mm

4-20 mA

IP65

Applikasjoner

Gir en veldig pålitlig og økonomisl måling. Passer kun for væske

Flottør Nivåmålere

Godkjenninger og protokoller:
Spesifikasjoner:

Generelt

Fine FG magnetisk flottør nivå transmitter gir et analogt utgagssignal som representerer flottørens posisjon

Fine FG magnetisk flottør nivå transmitter tilbyr følgende egenskaper:

Tekniske data

Måleområdet:

Nøyaktighet:

Utgangsignal:

Kapslingsgrad:

0 - 5000pF

1%

4-20 mA

IP65

Applikasjoner

Gir en veldig pålitlig og økonomisl måling, spesielt i høye tanker. Passer både for væske og faste stoffer

Spesifikasjoner:

Generelt

Fine EG magnetrostektiv flottør nivå transmitter gir et analogt utgagssignal som representerer flottørens posisjon. Sensoren er en magnetrostektiv streng som ligger inne i styre stanga. En kort strøm puls blir sendt i gjennom strengen. Magneten i flottøren påvirker denne pulsen og avstanden til flottøren blir detektert

Fine EG magnetrostektiv flottør nivå transmitter tilbyr følgende egenskaper:

Tekniske data

Måleområdet:

Nøyaktighet:

Utgangsignal:

Kapslingsgrad:

25 - 5500mm

0,05% F.S eller ±1,0mm

4-20 mA / RS485

IP67

Applikasjoner

Gir en veldig pålitlig og nøyaktig måling.

Godkjenninger og protokoller:
Spesifikasjoner:

Generelt

Fine har et bredt utvalg av magnetiske nivå indikatorer som kan lages i de fleste ikke magnetiske materialer og tilpasses alle prosess tilkoblinger. Spesielt godt utvalg på høye trykk. Flottørens plassering inne i røret blir vist på det store flagg displayet. Kan påmonteres transmitter eller grensebrytere

Fine EG magnetrostektiv flottør nivå transmitter tilbyr følgende egenskaper:

Tekniske data

Måleområdet:

Nøyaktighet:

Utgangsignal:

Kapslingsgrad:

150 - 5800mm

Ett flagg: 50mm

Opsjon: 4-20 mA / bryter

IP67 / IP65

Applikasjoner

Gir en veldig pålitlig måling.

Godkjenninger og protokoller:
Spesifikasjoner:

Generelt

Fine har et bredt utvalg av magnetiske nivå indikatorer som kan lages i de fleste ikke magnetiske materialer og tilpasses alle prosess tilkoblinger. Spesielt godt utvalg på høye trykk. Flottørens plassering inne i røret blir vist på det store flagg displayet. Kan påmonteres transmitter eller grensebrytere

Fine EG magnetrostektiv flottør nivå transmitter tilbyr følgende egenskaper:

Tekniske data

Måleområdet:

Nøyaktighet:

Utgangsignal:

Kapslingsgrad:

150 - 3000mm

Ett flagg: 50mm

Opsjon: 4-20 mA / bryter

IP67 / IP65

Applikasjoner

Gir en veldig pålitlig måling.

Mekanisk Nivåmåling

Spesifikasjoner:

Generelt

Enheten består av et lodd som henger i en wire. For hver måling vil loddet trekke wiren ut fra en rull, en sensor detekterer hvor mye wire som er trukket ut.

Fine EE Elektro mekanisk nivå målings system tilbyr følgende egenskaper:

Tekniske data

Måleområdet:

Nøyaktighet:

Utgangsignal:

Display:

Kapslingsgrad:

Opp til 40 meter

10 / 100 mm

4-20 mA / Puls

LCD display

IP66

Applikasjoner

Passer for måling av høye silor med graniat (sement, korn, etc)