InstrumentTeam AS Home Forespørr

Seglass

Denne siden inneholde de seglass med rammer og tilbehør som InstrumentTeam AS fører fra Papenmeier i Tyskland

Seglass Ramme

Spesifikasjoner og Retningslinjer:

Generelt

Sirkulær ramme for sveising på eller i tankvegg. Leveres komplett med ringer og paktninger, seglass disk og skruer

Pakninger tilpasses prosess applikasjonen og det kan også leveres spesial versjoner på forespørsel

Tekniske data

Dimmensjon:

DN50 til DN200

Dimmensjon kikkehull:

80 til 225 mm

Trykk:

Max 16 bar

Temperatur:

Borosilicate: Opp til 280ºC Ingen nedre grense, DIN 7080

Soda Lime: Opp til 150ºC Ingen nedre grense, DIN 8902

Materialet:

Karbon stål, Syrefast stål (rustfritt), spesial på forespørsel

Applikasjoner

Passer godt for applikasjoner på 16 bar og mindre

Spesifikasjoner og Retningslinjer:

Generelt

For ikke trykksatte tanker er det laget en lettvelt versjon, som da ikke er i henhold til: DIN 28120.

Pakninger tilpasses prosess applikasjonen og det kan også leveres spesial versjoner på forespørsel

Fordelen med denne lettvekt versjonen:

Tekniske data

Dimmensjon:

DN50 til DN300

Dimmensjon kikkehull:

80 til 300 mm

Trykk:

0 til 2 bar, avhengig av størrelse

Temperatur:

Borosilicate: Opp til 280ºC Ingen nedre grense, DIN 7080

Soda Lime: Opp til 150ºC Ingen nedre grense, DIN 8902

Materialet:

Syrefast stål (rustfritt), spesial på forespørsel

Applikasjoner

Passer godt for ikke trykksatte tanker

Spesifikasjoner og Retningslinjer:

Generelt

Sirkulær ramme for flens montering på "weld neck" flenser, leveres komplett med seglass montert mellom to paktninger

Rammen leveres som en enhet som er blitt mekaniskt forspente.

Tekniske data

Dimmensjon:

DN40 til DN200

Dimmensjon kikkehull:

48 til 150 mm

Trykk:

Maks 25 bar

Temperatur:

Borosilicate: Opp til 280ºC Ingen nedre grense, DIN 7080

Soda Lime: Opp til 150ºC Ingen nedre grense, DIN 8902

Materialet:

Karbon stål, Syrefast stål (rustfritt), spesial på forespørsel

Applikasjoner

Passer godt for tanker opp til 25 bar og der en ønsker å montere på eksisterende flens

Spesifikasjoner og Retningslinjer:

Generelt

Sirkulær ramme for flens montering på "weld neck" flenser, leveres komplett med 2 stykk seglass montert med en avstandsring imellom, skulle ett glass rtke vil en forsatt være beskyttet fra prosessen.

Tekniske data

Dimmensjon:

DN50 til DN200

Dimmensjon kikkehull:

65 til 175 mm

Trykk:

Maks 10 bar, kan levere for høyere trykk på forespørsel

Temperatur:

Borosilicate: Opp til 280ºC Ingen nedre grense, DIN 7080

Soda Lime: Opp til 150ºC Ingen nedre grense, DIN 8902

Materialet:

Karbon stål, Syrefast stål (rustfritt), spesial på forespørsel

Applikasjoner

Passer godt hvor det er viktig at prosess væsken ikke lekker ut, ved f.eks mekanisk påkjenning fra utsiden.

Spesifikasjoner og Retningslinjer:

Generelt

Skru type i henhold til DIN 11851, monteres på gjenget flens på tank eller rør. Leveres komplett med ringer og paktninger, seglass og festemutter.

Tekniske data

Dimmensjon:

DN50 til DN150

Dimmensjon kikkehull:

50 til 150 mm

Trykk:

Maks 6 bar

Temperatur:

Borosilicate: Opp til 260ºC Ingen nedre grense, DIN 7080

Soda Lime: Opp til 150ºC Ingen nedre grense, DIN 8902

Materialet:

Karbon stål, Syrefast stål (rustfritt), spesial på forespørsel

Applikasjoner

Passer godt hvor det er en fordel med gjenget montering som gir enklere på og avmontering

Spesifikasjoner og Retningslinjer:

Generelt

Skru type i henhold til DIN 11864-1 (meierikobling), monteres på gjenget flens på tank eller rør. Leveres komplett med ringer og paktninger, Borosilicate seglass og festemutter.

Tekniske data

Trykk:

Maks 25 bar

Temperatur:

Opp til 240ºC Ingen nedre grense, DIN 7080

Applikasjoner

Passer for sterile / rene applikasjoner, kan kombineres med sterile lyskilder med og uten Ex godkjenning

Spesifikasjoner og Retningslinjer:

Generelt

Avlang ramme for sveising på eller i tankvegg. Leveres komplett med paktninger, seglass disk og skruer

Pakninger tilpasses prosess applikasjonen og det kan også leveres spesial versjoner på forespørsel

Tekniske data

Dimmensjon:

Lengde: 250 til 1000 mm

Bredde: 70 mm

Dimmensjon kikkehull:

Bredde: 18mm

Trykk:

Maks 16 bar

Temperatur:

Borosilicate: Opp til 243ºC Ingen nedre grense, DIN 7080

Soda Lime: Opp til 100ºC Ingen nedre grense, DIN 8902

Materialet:

Karbon stål, Syrefast stål (rustfritt), spesial på forespørsel

Applikasjoner

For visuell overvåking av nivå i tanker opp til 16 bar. Kan legges i to løp for måling av høye tanker uten blindsoner (foot print)

Spesifikasjoner og Retningslinjer:

Generelt

Avlang ramme for sveising på eller i tankvegg. Leveres komplett med paktninger, seglass disk og skruer

Pakninger tilpasses prosess applikasjonen og det kan også leveres spesial versjoner på forespørsel

Tekniske data

Dimmensjon:

Lengde: 186 til 791 mm

Bredde: 80 til 116 mm

Dimmensjon kikkehull:

Bredde: 15 til 50 mm

Trykk:

Maks 25 bar

Temperatur:

Borosilicate: Opp til 243ºC Ingen nedre grense, DIN 7080

Soda Lime: Opp til 100ºC Ingen nedre grense, DIN 8902

Materialet:

Karbon stål, Syrefast stål (rustfritt), spesial på forespørsel

Applikasjoner

For visuell overvåking av nivå i tanker opp til 25 bar. Kan legges i to løp for måling av høye tanker uten blindsoner (foot print)

Spesifikasjoner og Retningslinjer:

Generelt

Flenset i begge ender i henhold til DIN 2642 for innstallasjon i rør

Tekniske data

Dimmensjon:

DN10 til DN200

Lengde mellom flenser:

130 til 600 mm

Trykk:

Maks 6 bar

Temperatur:

Borosilicate: Opp til 220ºC Ingen nedre grense, DIN 7080

Materialet:

Karbon stål, Syrefast stål (rustfritt), spesial på forespørsel

Applikasjoner

For visuell overvåking av strømning eller nivå i rør

Spesifikasjoner og Retningslinjer:

Generelt

Hengslett seglass lokk som er enkelt og raskr å åpne og lukke

Tekniske data

Dimmensjon:

SKS 150 og SKS 225

Dimmensjon kikkehull:

165 og 235 mm

Trykk:

Maks 1 bar

Temperatur:

Borosilicate: Opp til 200ºC Ingen nedre grense, DIN 7080

Soda Lime: Opp til 150ºC Ingen nedre grense, DIN 8902

Applikasjoner

Passer godt hvor det er ønskelig å legge i eller fjerne substanser i prosessen.

Seglass Disk

Spesifikasjoner og Retningslinjer:

Generelt

Herdet Borosilicate glass. Trykksatt for temperaturer opp til 280ºC, ingen lav temperatur grense. Forsterket og uten trykk opp til 450ºC

Pusset og polert

Tekniske data

Dimmensjon:

63 x 10 til 250 x 30 mm

Visnings diameter:

48 - 225 mm

Nominert trykk:

6 - 16 bar

Temperatur:

Opp til 280ºC (spesial opp til 450ºC) Ingen nedre grense

Spesifikasjoner og Retningslinjer:

Generelt

Herdet Soda Lime. Trykksatt for temperaturer opp til 150ºC, ingen lav temperatur grense.

Pusset og polert

Tekniske data

Dimmensjon:

63 x 10 til 250 x 25 mm

Visnings diameter:

48 - 225 mm

Nominert trykk:

6 - 16 bar

Temperatur:

Opp til 150ºC Ingen nedre grense

Spesifikasjoner og Retningslinjer:

Generelt

Herdet Borosilicate eller Soda Lime glass. Trykksatt for temperaturer opp til 280ºC, ingen lav temperatur grense.

Pusset og polert

Tekniske data

Dimmensjon:

63 x 10 til 250 x 25 mm

Visnings diameter:

48 - 225 mm

Nominert trykk:

2 - 6 bar

Temperatur:

Borosilicate: Opp til 280ºC Ingen nedre grense

Soda Lime: Opp til 150ºC Ingen nedre grense

Seglass Tilbehør

Spesifikasjoner og Retningslinjer:

Generelt

For manuell rengjøring av seglass i seglass rammer av typen DIN 28120 eller tilsvarende. Passer også for skrudde seglass rammer

Tekniske data

Trykk:

Max 6 bar

Temperatur:

Opp til 220ºC avhengig av typen seglass brukt

Applikasjoner

Brukes der hvor prosessen gjør seglasset skittent på innsiden

Spesifikasjoner og Retningslinjer:

Generelt

For manuell rengjøring av seglass i see glass ramme av typen DIN 28120. Monteres med trykk-tette bolter i seglass ramma.

Tekniske data

Dimmensjon:

DN100 til DN200

Trykk:

Max 16 bar

Temperatur:

Opp til 220ºC avhengig av typen seglass brukt

Applikasjoner

Brukes der hvor prosessen gjør seglasset skittent på innsiden hvor det er krav til sertifisering, vakuum eller trykk

Spesifikasjoner og Retningslinjer:

Generelt

Liten kraftig Ex godkjent motor for automatisk rengjøring av seglass.

Tekniske data

Omgivelses temperatur:

-20ºC til +50ºC

Power:

12 V DC

Nominell strøm:

Opp til 0,05A

Godkjenning:

EEx d IIC T5 CE IIC GD 95ºC

Applikasjoner

Brukes der hvor en ønsker automatisk rengjøring av seglass (for fjernavlesning med kameara etc).

Spesifikasjoner og Retningslinjer:

Generelt

Spyler enhet for å spyle væske på innsiden av seglasset. Kobles til system for periodevis eller kontnuerlig spuling as seeglasset

Applikasjoner

Brukes der hvor prosessen gjør seglasset veldig skittent på innsiden hvor det er krav til sertifisering, vakuum eller trykk