InstrumentTeam AS Home Forespørr

Diverse Sensorer og Test Sensor

Arrow Left
Signal Tester
Arrow Right

Aranet Ultrasonisk Distanse (Nivå) Sensor

Aranet
Distanse Sensor.
Spesifikasjoner:
Spesifikasjon

Generelt

Aranet Ultrasonic Distance sensor bruker ultralyd for å måle avstanden til et objekt. En høyfrekvent lydbølge sendes ut av enheten, som måler tiden det tar før bølgen når objektet og deretter går tilbake til sensoren. Aranet Ultrasonic Distance sensor fungerer med et bredt spekter av flytende og ikke-flytende medier. Ulike praktiske anvendelser av sensoren inkluderer måling av kornnivå i en silo, eller nivået av en væske i en beholder.

Tekniske data

Måler:

Avstand, 0.5 to 10 m

Signal rekkevidde:

Opptil 3 km

Driftsmiljø:

Innendørs og utendørs bruk

Utgangsignal:

14 dBm

Oppdateringstid:

Hvert: 1 / 2 / 5 og 10 minutt

Batteriets levetid:

Opptil 10 år

Kapslingsgrad:

IP67

Dimmensjon:

53 mmØ x 210 mm