Å måle er å vite (Lord Kelvin)

InstrumentTeam AS har mer en 20 års erfaring med måling av prosess variabler for Industri, Bygg og Komunalteknikk. Vi håndterer måleverdien hele veien, fra målepunktet til styring systemet.

Målepunkt

InstrumentTeam AS har måleinstrumenter i forskjellige utførsel for måling av Trykk, Temperatur, Niva og  Mengde. InstrumentTeam AS er også en stor leverandør av  Husvannmålere til kommuner over hele landet, samt energimålere for bruk i varme- og kjøle anlegg. Vi levere også Gassdetektorer for de aller fleste gasser, samt Seglass med og uten lamper for bruk på tanker.

Kommunikasjonen

Våre Instrumenter og målere kan videreformidle måleverdier i de fleste formater:

 • Analogt: 4- mA, 0-10V samt de fleste andre standard analoge signaler.
 • Digitalt: Busser som: Modbus, mbus, bacnet, Hart samt Honeywell DE.
 • Trådløst: NB IoT, LoRa, Wmbus, ISA100.

Presentasjon av måleverdi

Måleverdier man enten avlese lokalt eller som skytjeneste beregnet for alt fra industri og større bygninger til avlesning av tusenvis av husvannmålere for kommuner. Vi kan sørge for at deres systemer kommuniserer med våre instrumenter og målere.

Service

Vår service avdeling hjelper til med alle praktiske utfordringer:

 • Kommunikasjon, sette opp kommunikasjons parameter for kommunikasjon mellom målere og system.
 • Enklere styrings og loggings systemer, produksjon, montering, igangkjøring og service.
 • Gass detektorer, montering, igangkjøring og service på gass detektor systemer.
 • Instrumenter, Test, service og kalibrering av våre felt instrumenter, enten i vår workshop eller ute i prosessen.

For enklere å finne frem på vår nettsider, har vi delt det i fire produktgrupper:

Måleinstrumenter

Måleinstrumenter for Industri og Bygning

 • Trykk
 • Nivå
 • Mengde
 • Temperatur
 • Gass målinger
 • Seglass med og uten lampe
 • Ventil og aktuatorer

Vann- og Energ imålere

Vannmålere og energimålere for vannbåren varme

 • Vannmålere
 • Energi målere
 • Tilbehør

Nettverkssystemer

Nettverkssystemer og skytjeneste

 • OMS – LoRa og NB-IoT, åpne systemer med skyløsning for avlesning av data
 • Aranet, enkelt system men lokal server, mulighet for skyløsning.

Service

Service

 • Installasjonstjeneste
 • Serice og Vedlikehold
 • Verksted – Reparasjon og Service