InstrumentTeam AS Home Forespørr

Gass kromatograf/varmeverdi analyse

Godkjenninger:
Spesifikasjoner:

Generelt

HGC303 er verdens minste gass kromatograf og er i stand til å analysere 11 forskjellige naturgass komponenter og digitalt overføre kalkulerte parametere online slik som kaloriverdier, wobbeindex eller egenvekt. Ved å bruke Azbil/Yamatake sin ledende TCD sensor teknologi ble HGC303 spesielt designet for kjøp og salg, kvalitets kontroll og andre behov fra det ekspanderende naturgass markedet. Kromatografens størrelse, vekt, lave kostnad, svært lite behov kalibrering og vedlikehold, høye nøyaktighet og andre gode egenskaper gir brukeren et nyttig funksjonalitet, fleksibilitet og økonomisk oversikt fra produksjons stedet og inn til brukeren. Leveres kun komplett med prøvetakings oppsett med filter, trykkregulator, flowmeter, ventiler, manometre etc.

Måleområder:

PV1 C6+ (summen av C6+)

PV2 C3H8 (propan)

PV3 i-C4H10 (i-butan)

PV4 n-C4H10 (n-butan)

PV5 neo-C5H12 (neo-pentan)

PV6 i-C5H12 (i-pentan)

PV7 n-C5H12 (n-pentan)

PV8 N2 (nitrogen)

PV9 CH4 (metan)

PV10 CO2 (carbon dioksid)

PV11 C2H6 (etan)

PV12 Høyere varmeverdi reell (MJ/m3) [default] eller ideell, eller lavere varmeverdi reell eller ideell

PV13 Egenvekt reell (kg/m3) [default] eller ideell (kg/m3) eller relativ ideell eller reell

PV14 Wobbe indeks (reell) (MJ/m3) [default] eller ideell

PV15 Kompressibilitetsfaktor

PV16 Total av rå konsentrasjon

PV17 Ovn's temperatur

PV18 Bæregass trykk

PV19 Lavere varmeverdi reell (MJ/m3) [default] eller ideell

PV20 Relativ egenvekt reell [default] eller ideell

Tekniske data

Repeterbarhet:

Response- / måle- tid:

Display:

Godkjenning:

Kapslingsgrad:

Standard utgangsignal:

± 0.05% av varmeverdi

300 sekunder

Fullt kromatogram og tilstands overvåkning på PC, samt på HDM

ATEX EEx d IIC T6

IP65

Fieldbus,1x 4-20 mA eller Modbus fra HDM (HGC data manager) til PC, flowcomputer eller overordnet system Konfigurering: Fra HDM eller PC-software HGM, (HGC monitor) via HFA (HGC fieldbus adapter)

Applikasjoner

Primært for online varmeverdi overvåkning av naturgass i forbindelse med kjøp og salg, regulering av for brenning og utslipps overvåkning. Kan også brukes til beregning av CO2 utslipp. Brukes i kraftverk, på skip, til distribusjon eller i fabrikker for eksempel glass ovnl alarmsentral.

Godkjenninger:
Spesifikasjoner:

Generelt

HDM er en felt montert kommunikasjon og styrings enhet for HGC303. Det er en komplett feltbuss enhet med LAS (link active scheduler) fungerer som en master i en feltbus sløyfe. Den har også lagrings mulighet og logger alle de 20 verdiene fra HGC'en og brukes som backup for flowcomputere. Disse verdiene kan for fiskale målinger bli overført på Modbus og bli over fort til en Modbus master enhet på forespørsel. Den foretar også auto kalibrering av HGC303.

Tekniske data

Utgangsignal:

Godkjenning:

Kapslingsgrad:

Lagring:

4-20 mA, Fieldbus, Modbus og releutganger

For sikker sone

NEMA 4X, IP65

Siste 1850 målinger, dvs. en analyse hvert 5 min i 64 dager, Gjennomsnittsverdier siste 30 timer, siste 65 timer, siste 6 måneder

Applikasjoner

Er kun tilpasset HGC303.