InstrumentTeam AS Home Forespørr

Nivå

InstrummentTeam AS har et stort utvalg av instrumenter for å målenivå. For å gjøre sidene litt mer oversiklig, har vi delt de opp i 3 hoved funksjoner, men merk at disse ofte går i hverandre da et instrument kan ha flere funksjoner.

Funksjoner

Prinsipper

Nivå målinger baserer seg på flere forskjellige prinsipper, trykk måling, som måler trykket av væske høyden, dette kan gjøres med direktemontere instrumenter, ved bruk av kappillarør eller ved å slippe transmitteren ned i væsken. Flottører som beveger seg enten i et kammer eller langs en stang er et kjent og måleprinsipp. Ønsker en ikke å bruke flottør kan kapasetiv stang eller gaffel brukes i stedet. Berøringsfrie målere som ultrasonisk eller radar kan brukes der det er ønskelig.