InstrumentTeam AS Home Forespørr

Senorer for bruk i Landbruk

Arrow Left
PAR Sensor
PAR Sensor med Apogee
Soil VWC Sensor
Stem Sensor
T og RH sensor med Konv. strålingsskj.
Arrow Right

Aranet Jord fuktighet, EC og T Sensor

Aranet
Jord fuktighet, EC og T Sensor
Spesifikasjoner:
Spesifikasjoner

Generelt

Jordfuktighetssensoren bidrar til å bestemme den optimale vanningen for plantene ved jevnlig å indikere vanninnholdet i jorda. Sensoren er utstyrt med innebygd temperatursensor og EC-meter - en pålitelig og enkel måte å avgjøre om gjødselinnholdet er tilstrekkelig for optimal plantevekst

Tekniske data

Måler:

Jord- og substratfuktighet, elektrisk ledningsevnen og temperatur

Signal rekkevidde:

Opptil 3 km

Driftsmiljø:

Innendørs og utendørs bruk

Utgangsignal:

14 dBm

Oppdateringstid:

Hvert: 1 / 2 / 5 og 10 minutt

Batteriets levetid:

Opptil 10 år

Kapslingsgrad:

IP68

Kabellengde:

5 meter