InstrumentTeam AS Home Forespørr

Diverse Sensorer og Test Sensor

Arrow Left
Distanse Sensor.
Arrow Right

Aranet Test Sensor

Aranet
Signal Tester

Generelt

Denne trådløse sensoren er laget for bruk som signaltester. Når du velger et sted for potensiell sensorplassering, kan du kontrollere om signalstyrken er god nok med bare ett trykk på en knapp på sensoren. Sensoren sender straks dataene tilbake til basestasjonen, og installatøren mister ikke tid i sensorutplasseringsprosessen

Tekniske data

Signal rekkevidde:

Opptil 3 km

Driftsmiljø:

Innendørs og utendørs bruk

Utgangsignal:

14 dBm

Oppdateringstid:

På kommando, ved å trykke på knappen

Batteriets levetid:

Opptil 10 år

Kapslingsgrad:

IP42

Dimmensjon:

115x44x25 mm