InstrumentTeam AS Home Forespørr

Honeywell OneWireless™

Honeywell’s OneWireless™

En Trådløs Løsning - Nettverk er et universelt og multifunksjonelt trådløst nettverk etter SP100.11a standarden som støtter alle trådløse applikasjoner innenfor et enkelt nettverk for å optimalisere anleggs produktivitet og pålitelighet, øke sikkerheten, og ivareta regulerings ønsker.

Multinodene kan kobles i maskenettverk for maksimal sikkerhet, mens transmitterne er koblet i stjerne nettverk for å øke og forutse batterienes levetid, eller i maskenettverk om det heller er ønskelig. Nettverket støtter Honeywell’s XYR 5000 og XYR 6000 trådløse transmittere og alle andre SP100 baserte applikasjoner. OneWireless nettverket kan bruke både trådbunnede og trådløse medier. Det kan enkelt skaleres fra bare noen få transmittere til flere tusen.

Nettverk arkitektur

Neste generasjon trådløse nettverk består av multinoder med kraftige industri transmitter aksess punkter (SPA100), 802.11 aksess punkt og gateway/maske nett node. De er beregnet for bruk i industrielle og utendørs miljøer. De imøtekommer også 802.11 a/b/g WLAN aksess og inneholder to Ethernet kabler for optimal tilkobling til tredje parts utstyr og/eller tilkobling til kabel nettverk, samt power kabel for tilkobling til et eksternt 24VDC strøm forsyning. De er ATEX godkjent for Ex klasse 1, Div 2. De har også trådløse LAN som kan inkludere mobilt utstyr som håndholdte personlige data assistenter (PDA), mobile web pakker og trådløse bærbare PC-er. Om kryptering er ønsket for WLAN, er det mulig å inkludere forskjellige krypteringer avhengig av moden du er i. Du kan velge mellom: Ingen, Statisk WEP, WPA eller WPA2, WPA som bruker TKIP eller AES-CCMP, så du kan benytte systemets klient WEP kort og fortsatt sikre det trådløse båndet.

Godkjenninger og protokoller:
Spesifikasjoner:
Sosiale medier:
Godkjenninger og protokoller:
Spesifikasjoner:

Generelt

Honeywell WDM er en datamskin som holder orden på det trådløse nettverket

Tekniske data

Kapasitet:

Opp til 40 FDAP

Applikasjoner

Nettverks kontroll i ISA 100 nettverk.

Nettverks utstyr

Godkjenninger og protokoller:
Spesifikasjoner:

Generelt

Honeywell XYR 6000 er en trådløs versjon av den pålitelige ST 3000 transmitter familie til Honeywell og kan med kun 3 modeller dekke trykk opptil 415 Bar. Den mikrobaserte elektronikken gjør at transmitterne kan jobbe innen store områder, med unik temperatur kompensasjon, høy nøyaktighet og nesten uten tidsdrift.

Honeywell XYR 6000 trykk transmitter leveres som standard med direkte montert antenne, men kan også leveres med ekstern antenne for å øke rekkevidden.

Tekniske data

Min måleområdet:

Maks måleområdet:

Nøyaktighet:

Utgangsignal:

Sensor:

Kapslingsgrad:

Material hus:

Oppdateringstid:

Batteriets levetid:

Signal rekkevidde:

0 til 1,4 bar

0 til 415 bar

0,10%

ISA100

Piezoresitive

IP67

Form støpt aluminium legering med epoksymaling, / AISI 316 SS som opsjon

1 sekund som raskeste

7-10 år avhengig av oppdateringstid.

Standard opp til 300 meter, opsjon opp til 1500 med ekstern antenne.

Applikasjoner

Kan brukes i alle ISA100 nettverk

Godkjenninger og protokoller:
Spesifikasjoner:

Generelt

Honeywell XYR 6000 er en trådløs versjon av den pålitelige ST 3000 transmitter familie til Honeywell. Den mikrobaserte elektronikken gjør at transmitterne kan jobbe innen store områder, med unik temperatur kompensasjon, høy nøyaktighet og nesten uten tidsdrift.

Honeywell XYR 6000 absolutt trykk transmitter leveres som standard med direkte montert antenne, men kan også leveres med ekstern antenne for å øke rekkevidden.

Tekniske data

Min måleområdet:

Maks måleområdet:

Nøyaktighet:

Utgangsignal:

Sensor:

Kapslingsgrad:

Material hus:

Oppdateringstid:

Batteriets levetid:

Signal rekkevidde:

0 til 1,4 bara

0 til 35 bara

0,10%

ISA100

Piezoresitive

IP67

Form støpt aluminium legering med epoksymaling, / AISI 316 SS som opsjon

1 sekund som raskeste

7-10 år avhengig av oppdateringstid.

Standard opp til 300 meter, opsjon opp til 1500 med ekstern antenne.

Applikasjoner

Kan brukes i alle ISA100 nettverk

Godkjenninger og protokoller:
Spesifikasjoner:

Generelt

Honeywell XYR 6000 er en trådløs versjon av den pålitelige ST 3000 transmitter familie til Honeywell. Den mikrobaserte elektronikken gjør at transmitterne kan jobbe innen store områder, med unik temperatur kompensasjon, høy nøyaktighet og nesten uten tidsdrift.

Honeywell XYR 6000 differanse trykk transmitter leveres som standard med direkte montert antenne, men kan også leveres med ekstern antenne for å øke rekkevidden.

Tekniske data

Min måleområdet:

Maks måleområdet:

Nøyaktighet:

Utgangsignal:

Sensor:

Kapslingsgrad:

Material hus:

Oppdateringstid:

Batteriets levetid:

Signal rekkevidde:

0 til 25 mbar

0 til 210 bar

0,10%

ISA100

Piezoresitive

IP67

Form støpt aluminium legering med epoksymaling, / AISI 316 SS som opsjon

1 sekund som raskeste

7-10 år avhengig av oppdateringstid.

Standard opp til 300 meter, opsjon opp til 1500 med ekstern antenne.

Applikasjoner

Kan brukes i alle ISA100 nettverk

Godkjenninger og protokoller:
Spesifikasjoner:

Generelt

Honeywell XYR 6000 er en trådløs versjon av den pålitelige ST 3000 transmitter familie til Honeywell. Den mikrobaserte elektronikken gjør at transmitterne kan jobbe innen store områder, med unik temperatur kompensasjon, høy nøyaktighet og nesten uten tidsdrift.

Honeywell XYR temperatur transmitter leveres som standard med direkte montert antenne, men kan også leveres med ekstern antenne for å øke rekkevidden.

Transmitterne kan leveres med tilkoblingsklemmer for tilkobling av remote føler element eller for direktemontert element. InstrumentTeam AS leverer alle typer temperatur elementer og eventuelt føler lommer etter spesifikasjon

Tekniske data

Element:

Nøyaktighet:

Utgangsignal:

Kapslingsgrad:

Material hus:

Oppdateringstid:

Batteriets levetid:

Signal rekkevidde:

3 x T/C eller 2 x RTD, mV og Ohm

0,10%

ISA100

IP67

Form støpt aluminium legering med epoksymaling, / AISI 316 SS som opsjon

1 sekund som raskeste

7-10 år avhengig av oppdateringstid.

Standard opp til 300 meter, opsjon opp til 1500 med ekstern antenne.

Applikasjoner

Kan brukes i alle ISA100 nettverk

Godkjenninger og protokoller:
Spesifikasjoner:

Generelt

Honeywell XYR 6000 analog inngangs transmittere kan konvertere et standard strøm og spennings signaler og overføre signalene til noden. Denne enheten er ment brukt der du trenger å overføre trådløst et måle signal fra et eksisterende instrument eller du trenger et måleinstrument som ikke er inkludert i Honeywell sin trådløse serie. Transmitteren leveres standard med en intern antenne, men kan også leveres med ekstern antenne for å øke rekkevidden.

Tekniske data

Inngangssignal:

Nøyaktighet:

Utgangsignal:

Kapslingsgrad:

Material hus:

Oppdateringstid:

Batteriets levetid:

Signal rekkevidde:

4-20 mA, 0-20 mA, 1-5 V, 0-5 V

0,10%

ISA100

IP67

Form støpt aluminium legering med epoksymaling, / AISI 316 SS som opsjon

1 sekund som raskeste

7-10 år avhengig av oppdateringstid.

Standard opp til 300 meter, opsjon opp til 1500 med ekstern antenne.

Applikasjoner

Kan brukes i alle ISA100 nettverk

Godkjenninger og protokoller:
Spesifikasjoner:

Generelt

Honeywell XYR 6000 digital inngangs transmittere kan konvertere et bryter signal og overføre signalene til baseradioen. Denne enheten er ment brukt der du trenger å overføre trådløst status på en bryter, det kan være en nivå flottør eller ende brytere på en ventil etc. Transmitteren leveres standard med en intern antenne, men kan også leveres med ekstern antenne for å øke rekkevidden.

Tekniske data

Inngangssignal:

Nøyaktighet:

Utgangsignal:

Kapslingsgrad:

Material hus:

Oppdateringstid:

Batteriets levetid:

Signal rekkevidde:

Bryter

0,10%

ISA100

IP67

Form støpt aluminium legering med epoksymaling, / AISI 316 SS som opsjon

1 sekund som raskeste

7-10 år avhengig av oppdateringstid.

Standard opp til 300 meter, opsjon opp til 1500 med ekstern antenne.

Applikasjoner

Kan brukes i alle ISA100 nettverk

Godkjenninger og protokoller:
Spesifikasjoner:

Generelt

Ventil posisjon sensoren gir en sikker trådløs tilbakemelding til kontroll systemet om ventilens posisjon (ikke "positioner").

Tekniske data

Inngangssignal:

Nøyaktighet:

Utgangsignal:

Kapslingsgrad:

Material hus:

Oppdateringstid:

Batteriets levetid:

Signal rekkevidde:

Mekaniskt 90°

+/- 5%

ISA100

IP67

Form støpt aluminium legering med epoksymaling

1 sekund som raskeste

7-10 år avhengig av oppdateringstid.

Standard opp til 300 meter, opsjon opp til 1500 med ekstern antenne.

Applikasjoner

Kan brukes i alle ISA100 nettverk