Overvåking av inneklima er viktig for trivsel og velvære.

Forskningsrapporter viser også at høyt CO2 innhold i luften øker spredningsfaren for Covid og andre luftvei sykdommer.

Viser alle 10 resultater