Bred portefølje

Måleinstrumenter har vært den bærende produkt gruppen siden InstrumentTeam ble opprettet i 2003 som distributør for Honeywell sine felt og panel instrumenter. Vi har siden den gangen knyttet til oss flere nye leverandører og produkter og kan i dag presentere en ganske komplett serie av måleinstrumenter for de fleste industrier og måle utfordringer.

Modell selektering

Oversikt over instrumentene gruppen finner dere nedenfor. Noen produkter har en helt eller delvis modell selektering, på nettsiden. Denne kan brukes til å se hvilken opsjoner som er tilgjengelig. Bruk gjerne forespør knappen for en forespørsel, så kommer vi raskt tilbake med et uforpliktende tilbud.

Generell forespørsel

Merk at vi ikke alltid har rukket å oppdatere nettsidene, så om dere ikke finner det dere ser etter, send oss en generell forespørsel.

Trykkmålere

 • Transmittere; Trykk, Absolutt trykk og Differansetrykk, gir ut standard utgangssignaler, kablet og trådløse, også Ex versjoner.
 • Indikatorer, manometre for 63mm, 100mm og 160mm eller digitale også loop powrede.
 • Brytere; Trykk, Absolutt trykk og Differansetrykk, gir ut bryter signaler, kablet og trådløse, også Ex versjoner.

Trykk på bildet fører deg til Hovedsiden for Trykk, eller benytt knappene under som snarvei til underkategori:

Nivåmålere

 • Transmittere; Trykktransmittere som måler vekten av væskesøylen, By-Pass målere som måler posisjon til flottør, samt Ultrasoniske og Radar som måler avstanden til væske overflaten. Gir ut standard utgangssignaler, kablet og trådløse, også Ex versjoner.
 • Indikatorer, Flottør målere med røde og hvite flagg som viser flottørens posisjon, Seglass for direkte innsyn i tanken.
 • Brytere; Flere prinsipper som indikerer om nivået har nådd målepunktet, gir ut bryter signaler, kablet og trådløse, også Ex versjoner. De enkleste modellene er forbeholdt våre OEM kunder

Trykk på bildet fører deg til Hovedsiden for Nivå, eller benytt knappene under som snarvei til underkategori:

Mengdemålere

 • Inline; Målere for forskjellige gasser samt  Magnetiske og Mekaniske mengde målere og Mekaniske, gir ut standard utgangssignaler.
 • Clamp-On; Praktiske mengde og energi målere for væske der en ikke ønsker å kutte i røret. Stasjonære og Portabel versjon, gir ut standard utgangssignaler.
 • Brytere; Elektroniske, optiske og med mekanisk paddel, gir ut bryter signaler.
 • Visuelle; Seglass som monteres i røret for visuell overvåking av mengde strømmen.
 • Husvannmålere.

Trykk på bildet fører deg til Hovedsiden for Mengde, eller benytt knappene under som snarvei til underkategori:

Temperaturmålere

Disse sidene er under arbeid og vil bli lagt ut så snart de er ferdige

Seglass

 • Seglass med rammer for visuell innsyn i tanker, enten rundt for innsyn, eller avlange for å se nivået i tankene. Leveres med tilbehør som viskere og spyler. Vi leverer også løse glass.
 • Lysarmaturer, for å kunne lyse inn i tanker for bedre innsyn. Leveres med brytere, timere og også med godkjenninger for bruk i eksplosjonsfarlige områder.
 • Kamera for å kunne se prosess data på monitor og gjøre opptak. Leveres også med godkjenninger for bruk i eksplosjonsfarlige områder.

Trykk på bildet fører deg til Hovedsiden for Seglass, eller benytt knappene under som snarvei til underkategori:

Gass sensorer og Alarm Paneler

 • Premium utførsel, for de mer krevende applikasjoner, også Ex versjoner.
 • Industri utførsel, for standard industri applikasjoner, også Ex versjoner.
 • Bygning og Kjøleanlegg, stort utvalg av kjølemediet gasser.
 • Parkeringshus, kost effektive gass detektorer med buss kommunikasjon.
 • Inneklima, for overvåking av inneklima, standard signaler, buss og trådløst
 • Trådløs gass deteksjon, der det ikke er ønskelig å legge kabler
 • Kalibrering, Alle gass sensorer trenger regelmessig sjekk og kalibrering

Trykk på bildet fører deg til Hovedsiden for Gass sensorer og Alarm Paneler, eller benytt knappene under som snarvei til underkategori:

Ventiler og Aktuatorer

 • Roterende kule og spjeld ventiler med og uten aktuator.
 • Lineare ventiler uten aktuator.
 • Mekaniske flottør ventiler.
 • Roterende elektriske aktuatorer for påmontering på ventiler uten standard aktuator.
 • lineare elektriske aktuatorer for påmontering på ventiler uten standard aktuator.
 • lineare Pneumatiske aktuatorer for påmontering på ventiler uten standard aktuator.

Trykk på bildet fører deg til Hovedsiden for Ventiler og Aktuatorer, eller benytt knappene under som snarvei til underkategori:

Trådløse målinger

Hvor det ikke er trøblete å legge kabel, kan en benytte trådløse sensorer. Våre sensorer kobles mot en baseradio i opp til 3 km avstand. En kan benytte sitt egen system, eller koble måledata opp mot en skyløsning.

 • Baseradio, her samles måledata og lagres. For direkte avlesning med kabel eller trådløst, eller koblet mot skyløsning over egen nett eller innebyggede SIM kort
 • Distanse, ultrasonisk måling for distanse, benyttes vanligvis til nivå målinger, men har også flere bruksområder.
 • Inneklima, måler de vesentlige parametere for et godt inneklima
 • Temperatur
 • Temperatur og RH
 • Transmittere, overførere standard analoge signaler til trådløse
 • Trykk, passer for overvåking av vifter og filtre
 • Agrikultur, måler viktige parametere innen Agrikultur

Trykk på bildet fører deg til Hovedsiden for Nivå, eller benytt knappene under som snarvei til underkategori: