Prosesslys og visuelle kontrollsystemer
Den omfattende Lumiglas-porteføljen dekker hele spekteret av skueglassarmaturer – Ex og non-Ex, halogen og LED – og inkluderer et bredt utvalg av skueglassarmaturer, seglassskiver og kamerasystemer for potensielt eksplosive miljøer.

Kamera (5)

Lysarmaturer (34)

Mengde Seglass (4)

Seglass (16)