Rikt utvalg av sensorer fot Bygg og Industri

  • Temperatur
  • Relativ Fuktighet
  • Differansetrykk
  • Avstand (nivå)
  • Partikler
  • Vekt
  • Transmitter